Shiatsu Behandeling Drukpunten Lichaam

Behandeling

Veel gestelde vragen over de behandeling

U kunt terecht bij Praktijk Michiel Douwes Dekker voor een Shiatsu of Fysiotherapie behandeling. In het algemeen is de term Fysiotherapie bekend. Daarom in het bijzonder wat meer uitleg over Shiatsu.

Wat is Shiatsu voor behandeling?

Shiatsu is een acupressuur behandeling, ook wel een drukpunt-behandeling of drukpunt-massage genoemd.

Welke klachten kunnen met zowel Fysiotherapie als Shiatsu worden behandeld

Een aantal klachten waarbij met Shiatsu goede resultaten bereikt zijn:

 • Stress
 • Rug-, nek- en schouderklachten
 • RSI
 • Slijmbeursontsteking
 • Vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Migraine
 • Slaapproblemen
 • Maagproblemen
 • 50+ problemen
 • Verslavingszorg (ondersteuning)
 • Sportblessures
 • Allergieën

Wat gebeurt er tijdens een behandeling?

Tijdens een shiatsu behandeling wordt wisselende druk uitgeoefend op punten op het lichaam met de vinger, duimen en handpalmen. Daarbij worden ook de spieren, bindweefsels en de organen gemasseerd.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Het aantal behandelingen en de frequentie wordt in overleg met u bepaald. Dit is mede afhankelijk van aard en de ernst van de klacht.

Achtergronden

Shiatsu is een oosterse geneeswijze gebaseerd op het principe dat storingen in spieren, zenuwen, organen en emoties zich manifesteren in het netwerk van meridianen. Door deze energiebanen loopt de "Qi", de levensenergie.

Shiatsu Behandeling Drukpunten Lichaam

Shiatsu is een holistische therapie, dat wil zeggen dat er naar de hele mens gekeken wordt; zowel fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel. Al deze aspecten spelen mee bij zowel ziekte als gezondheid. Door middel van Shiatsu kan het zelf-helend en -herstellend vermogen van de mens (het lichaam en de geest) gestimuleerd en ondersteund worden.

Het woord shiatsu betekent vingerdruk (Shi=vinger, atsu =druk) in het Japans. Tijdens de behandeling wordt naast de vingers ook gebruik gemaakt van de duimen en handpalmen. Het is een vorm van acupressuur, ook wel een drukpunt-behandeling genoemd. Door wisselende druk op de "vitale punten" op het menselijk lichaam uit te oefenen gaat de Qi weer stromen. Zo wordt de balans hersteld.

Geschiedenis

De vroegste melding over Shiatsu (in het Chinees tien'an) bevindt zich in de Nei Ching  (The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine), geschreven in China 2700 jaar v. Chr. Het waren Boeddhistische monniken die de Chinese geneeswijzen in de zesde eeuw na Chr. naar Japan brachten. Gedurende honderden jaren is Shiatsu in Japan een traditioneel systeem van behandelen geweest, doorgegeven van ouder op kind. Dankzij het intensieve werk van vader en zoon Namikoshi in de jaren vijftig van de vorige eeuw, is Shiatsu door de Japanse overheid officieel erkend als zelfstandige therapeutische behandelmethode.